Neklātienes studijas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANA 

Aizputes novada vidusskola