Neklātienes mācību programmas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANAI 

Dienvidkurzemes 2. vidusskola

 

 

 

 

 

Dienvidkurzemes 2.vidusskola

 

Konsultpunkta Nosaukums Vadītājs Tālrunis Adrese
Aizputes Antra Grundmane 26779176 Aizputes vidusskolā Ziedu ielā 7, Aizpute, Dienvidkurzemes novads
Grobiņas Inna Kārkliņa 26733985 Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola, Skolas ielā 1, Grobiņā, Dienvidkurzemes novads
Dienvidkurzemes 2.vidusskolas direktore Taisa Sorokina 26327677 Aizputes vidusskolā Ziedu ielā 7, Aizpute, Dienvidkurzemes novads