Neklātienes mācību programmas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANAI 

Dienvidkurzemes 2. vidusskola

Mācību procesa organizēšana ievērojot rotācijas principu.

Dienvidkurzemes 2. vidusskolas Cīravas k/p

nodarbību saraksts - 2021./2022.m.g. 2. semestris

konsultāciju grafiks 2. semestris

ieskaišu grafiks 2. semestris

fakultatīvo nodarbību saraksts 2. semestris

Dienvidkurzemes 2. vidusskolas Grobiņas k/p

nodarbību saraksts - 2021./2022.m.g. 2. semestris

nodarbību IZMAIŅAS

konsultāciju grafiks 2. semestris

fakultatīvo nodarbību saraksts 2. semestris

ieskaišu grafiks 2. semestris

Dienvidkurzemes 2. vidusskolas Nīcas k/p

nodarbību saraksts - 2021./2022.m.g. 2. semestris

konsultāciju grafiks 2. semestris

ieskaišu grafiks 2. semestris

fakultatīvo nodarbību saraksts 2. semestris

Dienvidkurzemes 2. vidusskolas Aizputes k/p

nodarbību saraksts - 2021./2022.m.g. 2. semestris

nodarbību IZMAIŅAS

konsultāciju grafiks 2. semestris

ieskaišu grafiks 2. semestris

Dienvidkurzemes 2. vidusskolas Liepājas k/p

nodarbību saraksts - 2021./2022.m.g. 2. semestris

konsultāciju grafiks 2. semestris

fakultatīvo nodarbību saraksts 2. semestris

ieskaišu grafiks 2. semestris

_______________________________________________________________________________________