Neklātienes mācību programmas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANAI 

Dienvidkurzemes 2. vidusskola