Neklātienes mācību programmas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANAI 

Dienvidkurzemes 2. vidusskola

IEKŠĒJIE normatīvie dokumenti.

Dienvidkurzemes 2. vidusskolas nolikums.

- Mācību procesa organizēšanas un sasniegumu vērtēšanas kārtība.

- Mācību nodarbību kavējumu uzskaites kārtība.

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem - Atvērt šeit:

- Kārtība, kādā Dienvidkurzemes 2.vidusskolā tiek organizēts darbs tālmācībā - Atvērt šeit:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 778 ''Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laikiem 2022./2023.m.g." - Atvērt šeit:

- Valsts pārbaudes darbu grafiks 2022.m.g./2023.m.g. - Atvērt šeit:

- Mācību gada sadalījums 2022.m.g/2023.m.g. - Atvērt šeit: