Tālmācības un neklātienes mācību programmas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANAI 

Dienvidkurzemes 2. vidusskola

002Aizputes vidusskolā valda neierasts klusums. Neskan bērnu jautrās čalas, netiek izspēlēti joki. Šoreiz viss ir pavisam nopietni – mācās Neklātienes vidusskolas audzēkņi, kas ieradušies smelties zināšanas pēc garas darba dienas.
"Dzīvoju tālāk, nesanāk katru dienu izbraukt," kalveniece Dagnija Pockus pamato, kāpēc mācās Aizputes novada Neklātienes vidusskolā. Viņa iet 8. klasē, un grūtības mazliet sagādā matemātika. Vairāk padodas valodas. Sieviete plāno pabeigt pamatskolas posmu, lai tālāk varētu mācīties pavāra arodu Cīravā.


Klātienē vēl nesen mācījās Aivis Priedols. Tad viņam nav gājis tik labi, toties tagad vīrietis, vienlaikus strādājot SIA "Mājas gardums" jogurta cehā, ir apņēmības pilns pabeigt uzsākto izglītības ceļu – līdz pat 12. klasei. "Pats iepriekš slinkoju," smaidot saka Aivis. "Pagaidām problēmu apvienot ar darbu nav." Viņu darba vieta motivējusi pabeigt skolu, vēlāk pastāsta Neklātienes vidusskolas Konsultāciju punkta vadītāja Antra Grundmane.
Jau tuvu finiša taisnei ir aizputnieks Mareks Prelgauskis, kas mācās 12. klasē un uz skolu vakaros centīgi nāk jau trešo gadu. Viņam solā blakus sēž māsa Mairita Januševska, kas arīdzan apgūst 12. klases mācību vielu. "Skolotājas nāca veikalā un teica, ka jānāk pabeigt. Brālis mudināja, lai nāku un mācāmies kopā. Tāpēc jau arī gaidīju tos trīs gadus, lai kopā pabeigtu skolu," smejoties saka Mairita. Viņa vidusskolā atgriezās pēc 12 gadu pārtraukuma. Pēc pauzes atkal iebraukt mācībās nav bijis viegli. Lai arī ikdienā skaitļu, strādājot par pārdevēju, ir ne mazums, "šeit nav kases aparāta, kas matemātikā palīdzētu", pasmaida sieviete.