Neklātienes studijas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANA 

Aizputes novada vidusskola

SkolaAizputes novada Neklātienes vidusskolas
Cīravas konsultāciju punkts
Aizputes novadā darbojas Neklātienes vidusskola. Tai ir vairāki konsultāciju punkti – Nīcā, Grobiņā, Aizputē. Sākot ar 1997. gadu uz Cīravas Profesionālās vidusskolas bāzes arī Cīravā sāka darbu Neklātienes vidusskolas konsultāciju punkts. Cīravas konsultāciju punkta atvēršanas nepieciešamību radīja fakts, ka tie jaunieši, kuri Cīravas Profesionālajā vidusskolā apgūst otro kvalifikācijas līmeņa profesiju, neapgūst pilnu vidusskolas kursu. Tagad, mācoties katru nedēļu vēl trīs vakarus papildus, šie jaunieši 3 gados apgūst gan profesiju, gan iegūst vidējo izglītību.


Neklātienes vidusskolā vidējo izglītību aicināts apgūt katrs, kurš sapratis, ka izglītība mūsdienās ir būtiska gan pašapziņas celšanai, gan arī konkurencei darba tirgū. Uzņemšanai skolā nav vecuma
ierobežojumu.
Nodarbības notiek pirmdienas, otrdienas, trešdienas un ceturtdienas vakaros
(katrai klasei 3 vakarus). Apmācībā ieviestas tālmācības konsultācijas iespējas.
2013./2014.m.g. Neklātienes vidusskolas Cīravas konsultāciju punktā strādā 11 pedagogi
un mācās 188 jaunieši.