Tālmācības un neklātienes mācību programmas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANAI 

Dienvidkurzemes 2. vidusskola

0529 55Palaikam cilvēks savā dzīvē nokļūst situācijā, kad kādi ārēji apstākļi neļauj turpināt iesākto pamatskolas vai vidusskolas izglītības apguves procesu. Tādā brīdī aicinu atcerēties teicienu: „No katras bezizejas ir izeja”.

Dienvidkurzemes 2. vidusskolas darbības principi un skolotāji palīdz pārliecināties, cik svarīgi noteikt sasniedzamo mērķi un ļauj to sasniegt katram skolēnam pilnīgi individuālā veidā. Veiktās izmaiņas, uzlabojumi mācību procesā dod iespēju vairāk laika veltīt mācību priekšmetiem un tēmām, kas pašam

skolēnam šķiet nozīmīgākas un interesantākas, veicina mūsdienu pasaulei ļoti nepieciešamu prasmi – mācēt mācīties vienmēr, jo profesija, kurā tu strādā šodien, rīt jau var beigt pastāvēt, toties būs radušās jaunas, nebijušas iespējas, un jautājums ir – kurš pirmais būs tām gatavs?

Mācīties drīkst arī esot ārpus Latvijas! Notiek agrāk iegūto vērtējumu pielīdzināšana, t.i. izglītību drīkst turpināt, ja pirms gadiem pārtraukta... Mācības lieliski iespējams apvienot ar darbu. Ja kāds no apgādniekiem miris, līdz 24 gadu vecumam iespējams saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju (ar skolas izdotu izziņu). Lai iegūtu darbu, bieži vien svarīga ir skolas izziņa, ka mācās. Iegūstot vidējo izglītību mūsu skolā, iespējams saņemt Latvijas pilsonību ar skolas izdotu izziņu - nav jākārto eksāmens.

Skolēniem bieži nepieciešams izprotoša un pieredzējuša pedagoga atbalsts – mēs to piedāvājam. Savukārt pedagogam ir ievērojami jāpaplašina savu pieredzi, lai ievērotu mācību specifiku (skype, eduspace.lv vide, e-klase…) atšķirībā no agrāk piedāvātajām mācībām tikai sēžot nodarbībās.

Ikdienas darbā visi mūsu skolas pedagogi ir saglabājuši nemainīgi atbalstošu, izprotošu un pretimnākošu attieksmi pret jebkuru skolēnu.

Vēlos aicināt katru no mums būt ieinteresētiem ieteikt draugiem, kaimiņiem, darbabiedriem, paziņām iegūt BEZMAKSAS pamatizglītību vai vidējo izglītību Aizputes novada Neklātienes vidusskolā jebkurā vecumā, izmantojot mācību grāmatas, tālmācības elementus,skype, klases konsultācijas (katram pēc izvēles).

Informāciju sagatavoja
Dace Pole