Neklātienes studijas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANA 

Aizputes novada Neklātienes vidusskola

  

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas Cīravas k/p

nodarbību saraksts - 2018./2019. m.g. 2. semestrim
konsultācijas - 2018./2019. m.g. 2. semestrim
ieskaišu grafiks - 2018./2019. m.g. 2. semestrim

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas Grobiņas k/p

nodarbību saraksts - 2018./2019. m.g. 2. semestrim

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas Nīcas k/p

nodarbību saraksts - 2018./2019. m.g. 2. semestrim

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas Aizputes k/p

nodarbību saraksts - 2018./2018. m.g. 2. semestrim
ieskaišu grafiks - 2018./2019. m.g. 2. semestrim
konsultācijas - 2018./2019. m.g. 2. semestrim

____________________________________________________________________________________________________________