Neklātienes studijas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANA 

Aizputes novada vidusskola

SkolaAizputes novada Neklātienes vidusskolas
Cīravas konsultāciju punkts
Aizputes novadā darbojas Neklātienes vidusskola. Tai ir vairāki konsultāciju punkti – Nīcā, Grobiņā, Aizputē. Sākot ar 1997. gadu uz Cīravas Profesionālās vidusskolas bāzes arī Cīravā sāka darbu Neklātienes vidusskolas konsultāciju punkts. Cīravas konsultāciju punkta atvēršanas nepieciešamību radīja fakts, ka tie jaunieši, kuri Cīravas Profesionālajā vidusskolā apgūst otro kvalifikācijas līmeņa profesiju, neapgūst pilnu vidusskolas kursu. Tagad, mācoties katru nedēļu vēl trīs vakarus papildus, šie jaunieši 3 gados apgūst gan profesiju, gan iegūst vidējo izglītību.

Lasīt tālāk ...

0529 55Palaikam cilvēks savā dzīvē nokļūst situācijā, kad kādi ārēji apstākļi neļauj turpināt iesākto pamatskolas vai vidusskolas izglītības apguves procesu. Tādā brīdī aicinu atcerēties teicienu: „No katras bezizejas ir izeja”.

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas darbības principi un skolotāji palīdz pārliecināties, cik svarīgi noteikt sasniedzamo mērķi un ļauj to sasniegt katram skolēnam pilnīgi individuālā veidā. Veiktās izmaiņas, uzlabojumi mācību procesā dod iespēju vairāk laika veltīt mācību priekšmetiem un tēmām, kas pašam

Lasīt tālāk ...